Lid worden/Leden

Wandeling Kessel 017We vinden het fantastisch als je lid wordt. Of je nu de gelukkige baas of bazin van een Chodsky Pes bent, van plan bent om dit te worden, of gewoon  interesse hebt in het ras. Iedereen is bij ons van harte welkom. We streven ernaar om een gezellige en informatieve vereniging te zijn waarin iedereen op op een respectvolle manier met elkaar en met het ras bezig is. We vinden het ook heel belangrijk om met elkaar het ras gezond houden en daar waar mogelijk verder te ontwikkelen binnen Nederland.

 

Inhoud lidmaatschap

Als je lid wordt van de VCPN dan heb je automatisch recht op de volgende zaken:

  • Gratis registratie in de databank, plus een berekening van de inteeltcoëfficiënt van jouw hond. Dit getal zegt iets over de zuiverheid van de bloedlijn en is daarmee ook een indicatie van de gezondheid en fokgeschiktheid van je hond. Hiervoor vragen we je om kopie van de stamboom van jouw hond te mailen naar secretaris.vcpn@gmail.com
  • Deelname aan verenigingsactiviteiten, zoals wndelingen, lezingen, workshops en shows. Soms is hiervoor nog een eigen bijdrage vereist. Voor de actuele agenda klik hier
  • Ontvangst van onze digitale nieuwsbrief, minimaal drie maal per kalenderjaar
  • Stemrecht op de Algemene Leden Vergadering van de VCPN
  • Indien het lid een fokker en/of dekreuhouder is heeft hij/zij recht op gratis kennel- en/of dekreuen vermelding op de website van de VCPN, mits wordt voldaan aan de reglementen van de VCPN.

Lid worden

Lid worden van de VCPN kan door het downloaden en invullen van het lidmaatschapsformulier. Als je  hier. klikt, dan ga je naar de pagina waar je het lidmaatschapsformulier kunt downloaden. Vriendelijk verzoek het formulier op te sturen of te scannen en mailen naar het vermelde (e-mail)adres van ons secretariaat. Na acceptatie ontvang je van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging met je lidmaatschapnummer en een (digitale) factuur voor de verschuldigde contributie.

Contributie en voorwaarden van het lidmaatschap VCPN

De contributie bedraagt € 25,- voor een vol jaar. Bij aanmelding voor 1 juli bent je het volledige lidmaatschap verschuldigd. Bij aanmelding na 1 juli bent u € 12,50 verschuldigd voor dit half jaar. Contributie voor gezinsleden is € 5,-  (na 1 juli - € 2,50).

Het lidmaatschap van de VCPN loopt van 1 januari tot en met 31 december. (vol kalenderjaar). Door het invullen en ondertekenen van het lidmaatschapformulier wordt het lidmaatschap officieel en ga je akkoord met het Ledenconvenant zoals verwoord op deze website of vermeld op de achterzijde van het Lidmaatschapformulier. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (of per mail) te gebeuren en wel tenminste één maand voor het nieuwe contributiejaar (voor 1 december van het lopende jaar) aan de secretaris VCPN.(secretaris.vcpn@gmail.com)

Het lidmaatschap van de Vereniging Chodsky Pes Nederland is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

Partners op hetzelfde adres kunnen gezinslid worden, bij aanmelding dient de naam van het algemene lid te worden vermeld. Een gezinslid heeft stemrecht op de Algemene Leden Vergadering (ALV) en kan deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Een gezinslid wordt van rechtswege lid met ingang van het verenigingsjaar volgende op het jaar waarin zijn of haar partner ophoudt lid te zijn. Indien de relatie met deze partner wordt ontbonden, kan het bestuur al dan niet op verzoek het gezinslidmaatschap omzetten in een algemeen lidmaatschap.