Kosten

Kosten overzicht certificaten, keuringen enz.

 

Contributie  € 25,-
Contributie gezinslid  € 5,-
Fokgeschiktheid inventarisatie / aankeuring  € 25,-
Fokgeschiktheid Certificaat  € 15,-
Voorlopig Fokgeschiktheid Certificaat  € 15,-
Kennelnaam / Erkenning Certificaat  € 25,-
Kennelnaam / Erkenning Certificaat met overname Nederlands Certificaat  € 10,-
VCPN Stamboom per hond  € 15,-
Nestregistratie door bestuur/commissielid  € 15,-

De fokker betaalt de gereduceerde contributie van 10,- euro rechtstreeks aan de penningmeester. Pupkopers kunnen via hun fokker een VCPN lidmaatschap ontvangen voor het eerste jaar.
Dit lidmaatschap wordt automatisch omgezet in een normaal lidmaatschap tenzij het door de pupkoper tijdig wordt opgezegd.