Fokken

Wandeling Kessel 147wandeling kessel 089Fokbeleid

De Raad van Beheer is bezig inzicht te geven aan de verantwoordelijkheid voor het doorlopen van fokbeleid voor alle rashonden telen. Ze doet dit met de rasverenigingen om zo gemeenschappelijke de gezondheid, het gedrag en het van rashonden te bevorderen.

Veel rasverenigingen werken zelf ook aan de bevordering van het gedrag , gezondheid en vooruitgang van het ras.  Ze hebben een fokreglement dat is toegesneden op de situatie binnen het ras.

De Raad van Beheer heeft samen met de rasverenigingen een raamwerk ontwikkeld om meer eenduidigheid hierin te brengen. Voor de invulling van dit raamwerk en dus het rasspecifieke fokreglement blijft elke rasvereniging wel geïsoleerd verantwoordelijk.

Het fokbeleid van de Raad van Beheer stoelt op twee pijlers:

  • Basis Reglement Stambomen (BRS): dit zijn algemene regels van de Raad van Beheer voor het fokken van rashonden. Ze gelden voor alle fokkers van rashonden. Deze regels zijn opgenomen in het Kynologisch Reglement. Overgetuigd en verleend een sanctie voor de fokker op.
  • Rasspecifiek Fok Reglement (RFR): dit is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras maakt. Deze fokreglementen zijn er om inzicht te geven aan de ras specificaties van elk op zich zelf staand ras. De Raad van Beheer gaat samen met de rasverenigingen fokkers stimuleren zich aan het rasspecifieke fokreglement te houden. Het RFR van de Vereniging Chodsky Pes Nederland is vol ledig afgestemd op de laatste gegevens, opgesteld bij de Raad van Beheer.

De huidige versie van het RFR is opgesteld op 10 oktober 2013.

Om meer inzicht te krijgen in het ras is het belangrijk om verder te kijken en de hele populatie te registreren. Zodat we een goed beeld kunnen krijgen hoe het met de gezondheid gesteld is.  Marjoleine Roosendaal heeft hier een goed onderbouwd artikel over geschreven welke hieronder de lezen valt.

*klik artikel*

Bij het fokplan is de hele registratie in kaart gebracht.