Fokken

Wandeling Kessel 147wandeling kessel 089Fokbeleid

De Raad van Beheer is bezig invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor het welzijn van honden door een fokbeleid voor alle rashonden te ontwikkelen. Ze doet dit samen met de rasverenigingen om zo gezamenlijk de gezondheid, het gedrag en het welzijn van rashonden te bevorderen.

Veel rasverenigingen werken zelf ook al aan de bevordering van gedrag, gezondheid en welzijn van het eigen ras. Ze hebben een fokreglement dat is toegesneden op de situatie binnen het ras.

De Raad van Beheer heeft samen met de rasverenigingen een raamwerk ontwikkeld om meer eenduidigheid hierin aan te brengen. Voor de invulling van dit raamwerk en dus het rasspecifieke fokreglement blijft elke rasvereniging wel afzonderlijk verantwoordelijk.

Het fokbeleid van de Raad van Beheer stoelt op twee pijlers:

  • Basis Reglement Stambomen (BRS): dit zijn algemene regels van de Raad van Beheer voor het fokken van rashonden. Ze gelden voor alle fokkers van rashonden. Deze regels zijn opgenomen in het Kynologisch Reglement. Overtreding ervan levert een sanctie voor de fokker op.
  • Rasspecifiek Fok Reglement (RFR): dit is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras maakt. Deze fokreglementen zijn toegesneden op de specifieke situatie binnen het eigen ras. De Raad van Beheer gaat samen met de rasverenigingen fokkers stimuleren zich aan het rasspecifieke fokreglement te houden. Het RFR van de Vereniging Chodsky Pes Nederland is volledig afgestemd op de laatste gegevens, opgesteld bij de Raad van Beheer.

De actuele versie van het RFR is opgesteld op 10 oktober 2013.